Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Sve  |  

Oronplastik

Varför öronplastik?

Med hjälp av öronplastik kan man korrigera utstående öron så att de kommer närmare huvudet. Förminskning av stora öron, samt ombildande av onaturliga eller missbildade öronbrosk kan fixas med öronplastik. Öron som har blivit skadade, korrigeras eller återuppbyggs. Korrigering av ytterörat kan samt innebära ändring av örats placering eller ett ingrepp där en del tas bort eller läggs till. Operation av ytterörat kan hjälpa kvinnor, män och barn som är missnöjda med sina utstående öron. Oftast är det just barn som lider och retas av andra barn p.g.a. sina öron. Eftersom örat är färdigutvecklat vid 4-års ålder, kan föräldrarna avväga ett korrigerande ingrepp i tid. Det sparar barnet från sorg och stress i samband med alltför framträdande eller störande öron. Man bör samt ta hänsyn till barnets önskningar. Kirurgen kan hjälpa att forma och skapa naturligare ytteröron som är mer symmetriska och i passande storlek i förhållande till huvudet.

Korrigering av ytterorat

Korrigering av ytteröron kan innebära ändring på öronens utformning, storlek eller placering. Även om bara ett öra är problematisk, opereras oftast båda ytteröronen för att säkra ett bättre balanserat utseende. För barn används oftast allmän narkos.Vuxna kan opereras även med lokalbedövning. Ingreppets teknik beror på problemet . Oftast önskar patienterna att deras ytteröron skall stå närmare huvudet. I detta fall räcker det med ett snitt bakom örat så att det elastiska öronbrosket blottläggs. Det friläggs från huden. Öronbrosket skulpteras till önskad form och böjs in mot huvudet, överskottsdelen av öronbrosket avlägsnas. Efter det viks huden tillbaka över örat och såret sys med självabsorberande eller vanliga stygn. Eventuella ärr bildas på ett diskret ställe i det naturliga vecket bakom örat. Slutligen läggs ett stramt turbanliknande förband runt huvudet för att skydda öronen. Om man vill reducera storleken på öronen, kan flera snitt läggas runt ytterörat. Även vid det fall friläggs huden från öronbrosket och överskottsdelen av det avlägsnas. Hela behandlingen tar vanligtvis 2-3 timmar.

Mera information

Det finns många olika öronproblem som kirurgen kan hjälpa att åtgärda. T.ex. för små eller något slokiga öron, uttänjda öron, öronsnibbar eller hål i öronen, bristfällig öronstruktur.

Tiden innan och efter operationen

Innan öronplastik operationen bör man ha en grundlig konsultation med kirurgen. Kirurgen måste få en bra överblick av patientens medicinska historia. Efter det kan kirurgen bestämma vilken form av anestesi och vilken operationsteknik passar bäst för den aktuella patienten. Kirurgen lämnar exakta instruktionerom hur och när man får dricka och äta innan operationen. Användande av vissa läkemedel eller vitaminer kan förbjudas. Rökning förbjuds under en tid, eftersom det bromsar läkningen. Det är bra att köpa hem smärtlindrande mediciner i förväg och samt organisera transporten hem efter operationen. Efter öronplastik kan öronen värka något eller en pulserande smärta kan kännas i ett par dagar. Smärtlindrande medicin kan tas vid behov. Oftast upplevs mest obehagskänsla och inte smärta. Ca 5 dagar efter operationen tas turbanliknande huvudförbandet bort och ersätts med lite lättare förband. Ungefär en vecka senare plockas stygnen bort om inte självabsorberande stygn användes. Man bör vara extra uppmärksam på att de läkande såren hålls rena. Svullnaden går vanligtvis ned efter två veckor. Man bör ej anstränga sig i minst en månad. En vecka efter öronplastik operationen kan man återvända till arbetet/skolan. Det slutliga resultatet kan man se efter ett halvår.

Oronvard

Det finns olika orsaker till öronvrk, t ex köldskador, skadat ytteröra, infektioner, tumörer. Vid besvär i svalget eller funktionsstörningar i tuggapparaten kan faktiskt stråla över smärta till örat. Utvecklingsstörningar och tumörer, infektioner och trauman kan drabba ytterörat. Det vanligaste infektioner är erysipelas med symptom som rodnad och värmeutveckling på ytterörat. Samt bältros som orsakas av herpesvirus och orsakar smärta och knottriga utslag. Vanligaste skador kan vara blodutgjutningar, rupturer och sår. Sjukdomar i yttre hörselgångar är infektioner med smärta och klåda. Även vaxproppar kan uppkomma i yttre hörselgångar. Normal vaxbildning är bra,det hjälper att undvika inflammationer. Om en vaxpropp bildas i örat som försvagar hörseln och orsakar öronsus, bör man uppsöka läkare. Vanligast förekommande sjukdomar i mellanörat är akut och kronisk öroninflammation, sekretorisk mediaotit, otoskleros mm. Akut inflammation i mellanörat ger kraftig öronvärk, snuva, hosta, feber och dålig aptit, även kräkningar. Sjukdomen behandlas med antibiotika, ibland behöver hål stickas i trumhinnan. Symptomen för kronisk inflammation i mellanörat är varigt sekret och nedsatt hörsel. Öron sjukdomar som drabbar innerörat är åldersbetingad hörselnedsättning, bullerskador, tinitus mm. Åldersbetingad hörselnedsättning är normalt och tros bero på att cellerna i innerörat dör. Bullerskador kan uppstå plötsligt (t.ex. p.g.a. en explosion) eller utvecklas med tiden om man kontinuerligt är utsatt för bullrig miljö. Tinitus kan medföra många olika öronsjukdomar.

Pris: 9 211 SEK

Jag vill ha privat konsultation!

?ronplastik

 • Operationens varaktighet: 2 till 3 timmar
 • Sluten / oppen vard:
  Vanligtvis öppen, dock rekommenderas ett dygns sjukhusvistelse vid svårare ingrepp.
 • Bedovning:
  För det mesta lokalbedövning men även allmän narkos kan ges vid önskemål. Barn opereras oftast med allmän narkos.
 • Aterhamtning: Man kan återvända till skolan eller arbetet efter ca en vecka, mer ansträngande aktiviteter kan återupptas efter en månad.
 • Biverkningar: Temporär svullnad, ödem, smärta, stickningar, känselbortfall.
 • Arrens blekning: Ärren placeras mycket diskret och blir med tiden helt omärkbara.
 • Risker: Alla operationer innebär en viss risk! Riskerna här är blödning, infektion och motreaktion mot bedövning. Det är inte helt omöjligt att öronen kan bli något asymmetriska.
 • Resultatets varaktighet: Bestaende.
 • Pris: 9 211 SEK
Bookmark and Share