Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Sve  |  

Omskarelse

Omskarelse kan vara en raddande losning

Omskärelse kan behövas vid fimos, dvs. förhudsförträngning som förhindrar förhuden att fritt dras över ollonet. Det leder till att infektioner uppstår lättare och samt kan erektion och samlag vara smärtsamma. En annan vanlig indikation är parafimos, dvs. ansvällning av ollon och förhud, då för trång förhud förts över ollonet. Då fastnar den för trånga förhuden bakom ollonet, vilket orsakar svullnad och smärta. En annan orsak kan vara överskott av förhud, vilket kan bli störande vid samlag (kondomanvändning). För män som lever i en mycket varm miljö kan det vara en ren hygienfråga – då bakterier tenderar att lätt samlas under förhuden. Omskärelse minskar även produktionen av smegma (ett slags smörjmedel för förhuden som har egendomlig lukt). Innan man beslutar att genomföra en omskärelse bör man avväga alla risker och fördelar, samt andra alternativ.

Omskarelseoperation

Genitalierna rengörs med antiseptiskt medel. Total renrakning ökar infektionsrisken och är ej rekommenderat. Bedövande injektioner läggs i nerverna på penisryggen. När bedövningen har tagit, friläggs förhuden försiktigt från penisskaftet. Förhuden dras över ollonet, kläms fast med hjälp av specialtång och överskottet av förhuden skärs bort helt eller delvis. Efter det sys såret.
Det finns olika möjligheter för omskärelse ingreppet. Den kan vara minimal (förhuden förkortas att möjliggöra dess dragning över ollonet; penisen själv förblir funktionsmässigt och kosmetiskt sett inte omskuren), delvis (ollonet blottläggs i slakt tillstånd delvis från förhuden), vidgande operation (ollonet är för det mesta blottlagt, men täcks ibland delvis av förhuden; under erektion är förhuden inte lika förträngd och kan dras tillbaka utan problem), måttlig operation (den vanligaste metoden som resulterar i att förhud aldrig täcker ollonet), trång operation (penisskaftet har mycket lite hud eller nästan ingen hud alls så att ollonet framträder mycket tydligt). Komplikationer förekommer mycket sällan, då i form av hematom(blodutgjutning) blödning och infektion.Vissa män har upplevt ändrad känslighet i penisen. Detta resulterar i att det kan ta längre tid att få ejakulation. För alla som tidigare har besvärats av prematur ejakulation kan det vara en bra nyhet.

Innan och efter operationen

Innan omskärelse ingreppet utförs är en grundlig konsultation med kirurgen nödvändigt. Kirurgen fastställer om några kontraindikationer föreligger. Man bör informera kirurgen om sin medicinska bakgrund, bl.a. allergier, diabetes och läkemedel som man använder. Det är vitalt att beskriva så tydligt som möjligt vilket resultat man förväntar sig. En trång eller fri och vidgande operation, hög eller låg ärrplacering, skall förhuden avlägsnas helt eller delvis. Rakning av könshåret krävs inte men en viss ansning rekommenderas att håret inte skall utgöra ett problem vid bandageomläggning . På operationsdagen bör man vara extra uppmärksam med sin hygien. Man får inte dricka alkohol innan omskärelseoperationen. Efter omskärelse är det opererade området svullet och blodutgjutningar uppstår. Det bör försvinna inom en vecka eller två. Smärtstillande medel kan behövas i ett par dagar efter operationen. Om såret blöder (inom första 24 h), bör man täcka det med ett sterilt förband( ca tio minuter). Efter omskärelseoperation är det bäst att ha på sig löst sittande kläder för att undvika att traumera det opererade området. Under läkningstiden, som kan vara i ca tre veckor, bör man undvika ansträngande aktiviteter, bl.a. sport. Även sex avråds tills såret är läkt. Stygnen plockas bort ca 2 veckor efter operationen.

Intimvard

Oavsett om det gäller en omskuren eller icke omskuren penis, behöver intimområdet alltid vårdas noggrant. Om förhuden är för trång (fimos), är hygienåtgärder försvårade, vilket kan leda till infektion. Vid otillräcklig hygien börjar bakterierna samlas under förhuden. I det här fallet anses omskärelse att vara en viktig åtgärd. Upp till tre års ålder är det oftast inte möjligt för pojkar att tvätta sig under förhuden p.g.a. fysiologisk fimos som försvinner av sig själv i skolåldern. Om förhuden inte kan dras över ollonet hos ett barn i skolålder, bör man vända sig till en läkare. Vid förträngd förhud kan töjningsövningar hjälpa, en annan utväg är att vända sig till en kirurg. Omskärelse medför flera fördelar: den förenklar hygienen, kan hjälpa mot smärtsam erektion, kan minska risken för infekterade urinvägar, peniscancer och könssjukdomar. För vissa män har omskärelse varit en lösning mot för tidig utlösning. Efter förhudens avlägsnande är ollonet känsligare, men den känsligheten minskar med tiden eftersom ollonets yta förtjocknar för att ge bättre skydd mot skavning och irritation. Pga det kan utlösningen nu dröja längre än tidigare. I vilket fall som helst bör man väl tänka igenom alla argument, både för och mot, innan man tar sitt beslut.

Pris: 770 ?

Jag vill ha privat konsultation!

Omsk?relse

  • Operationens varaktighet: 15 minuter – 1 timme
  • Sluten / ?ppen v?rd: ?ppen, ibland ?ven sluten
  • Bed?vning:Lokalbed?vning, allm?n eller spinalanestesi
  • ?terh?mtning: Ingen ledighet fr?n arbetet/skolan ?r n?dv?ndig, dock kan n?gra dagars vila rekommenderas p.g.a. obehagsk?nslan. En veckas ledighet rekommenderas om arbetet f?ruts?tter lyft av tyngder eller l?ngvarigt sittande. Det kan ta upp till 3 veckor tills man ?r helt ?terst?lld.
  • Biverkningar: Tempor?r svullnad, ?mhet, blodutgjutning.
  • ?rrens blekning: ?rren ?r oftast minimala och rodnaden f?rsvinner efter ca 6 m?nader.
  • Risker: Precis som vid andra st?rre operationer inneb?r ?ven den h?r risk f?r bl?dning, infektion, uppkomst av ?rrv?vnad och motreaktion mot bed?vning. Mer specifika risker h?r ?r minskad k?nslighet i penisen.
  • Resultatets varaktighet: Best?ende.
  • Pris: 770 ?
Bookmark and Share