Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Sve  |  

Nasplastik

Näsan kan opereras för estetiska eller funktionella syften. Både män och kvinnor låter sin näsa opereras. Orsaken kan vara att man inte gillar sin näsa, näsan har blivit deformerad, t.ex. i en olycka. Näsplastik kan vara samt till hjälp om man har problem med andning. Näsoperation är en av de vanligaste plastikkirurgiska ingrepp inom ansiktsområdet. Näsan kan göras mindre eller större och proportioner i förhållande till övriga ansiktet kan korrigeras. Även formen på spetsen, näsryggen, näsborrarna samt vinkeln mellan näsan och överläppen kan förändras. En näsoperation kan också lindra eller förbättra vissa andningsproblem som betingas av för trånga eller delvis tilltäppta näsborrar. En kosmetisk näsoperation kan avsevärt förbättra ens utseende, vilket ökar självförtroendet och välbefinnandet.

Nasplastik


Näsoperationen
utförs enligt patientens önskemål och/eller kirurgens omdöme antingen under lokal bedövning eller under allmän narkos. Det finns två olika möjligheter hur operationen utförs: s.k. sluten (inuti näsan) eller s.k. öppen (utanpå) näsplastik. Vid sluten näsplastik läggs snittet inne i näsborrarna, vid öppen näsplastik läggs snittet i väggen mellan näsborrarna. Öppen näsplastik ger bättre tillträde till brosk och näsbenet, vilket gör det möjligt att utföra mer krävande ingrepp. Sluten näsplastik påverkar däremot vävnader betydligt mindre och såret läker fortare. Efter att snitten är lagda separeras huden och näsans mjuka vävnader från näsans underliggande stödstrukturer. Därefter skulpteras brosk och ben till önskad form.
Omformning av näsan är mycket individuell. Om en näsa behöver minskas, görs det små sprickor i näsbenet för att kunna ta bort överskottsbenet. Ben, brosk eller hud kan tas bort eller byggas upp. Materialet för implantat hämtas från olika delar av patientens kropp eller så används konstgjorda material. Sedan återdraperas huden över den nya underliggande strukturen och sys ihop med självabsorberande eller vanliga stygn. Slutligen fixeras näsan med en skena som hjälper att hålla dess nya form. I vissa fall kan små mjuka stödförband läggas i näsborrarna att stabilisera väggen mellan näsborrarna.

Nasoperation


Näsoperation
är en av de svåraste plastikoperationer. Man bör förklara mycket noga för kirurgen vad för resultat man vill ha. Patienter vars näsa inte längre utvecklas (man bör vara minst 18 år) och som har realistiska förväntningar avseende resultatet är lämpliga "kandidater" för en näsoperation.

Innan och efter operationen

Det är väldigt viktigt att diskutera med kirurgen om alla detaljer angående näsoperationen att klargöra vilket resultat man önskar. Kirurgen kommer att bedöma problemets omfattning, näsans och ansiktets struktur och förklara vilka faktorer kan påverka operationens resultat. Man bör informera kirurgen om sin medicinska bakgrund, allergier, eventuella skador med näsan, andningsproblem mm. Kirurgen ger instruktioner, hur man bör äta och dricka innan näsoperationen. Man bör inte röka under en viss tid eftersom detta bromsar läkeprocessen. Innan operationen bör man organisera transportet hem efter operationen. Smärtlindrande medicin och ispåsar för att dra ned svullnaden är viktiga att ha hemma. Efter näsoperationen är det normalt att ha ont i näsan och i huvudet. Svullnaden runt ögonen och näsan tilltar under de första veckorna men börjar sedan minska. Under läkningstidenbör man helst undvika att snyta sig. Såret bör hållas torrt. Alla förband, stödskenor och stygn tas bort inom en eller två veckor. Direkt solljus bör undvikas. Man kan återvända till arbetet efter en vecka, men troligtvis vill man stanna hemma längre, pga sitt svullna utseende. Mer ansträngande aktiviteter bör man undvika i ett par tre veckor. Det slutliga resultatet ser man efter ca ett år.

Nasvard

En estetisk näsoperation förbättrar näsformen och skapar bättre balans mellan näsan och övriga ansiktet. Näskirurgi kan hjälpa vid kronisk eller åldersbetingad nästäppa. I samband med näsoperationen som löser problemet kan även näsans utseende korrigeras. Kronisk nästäppa kan bero på nässtrukturens egenheter, allergi- eller virusbetingad svullnad inuti näsan kan samt vara orsaken. Ett annat vanligt förekommande problem med näsan är snuva. Den kan vara akut, kronisk eller allergisk. Symptomen vid akut och kronisk snuva är nästäppa, nysningar och sekretbildning. Akut snuva går oftast med feber, hosta och halsont. Kronisk snuva orsakas av akut snuva, kronisk bihåleinflammation, men även allergier, adenoider, sned nässkiljevägg mm.
Allergisk snuva kan vara s.k. hösnuva eller årstidsoberoende. Hösnuva orsakas av pollen. Symptomen är nysning, rinnande ögon, näsklåda och sekretbildning. Årstidsoberoende allergisk snuva orsakas av dammkvalster, hår och mjäll från husdjurspäls, livsmedel och läkemedel. Den viktigaste behandlingen av allergisk snuva är undanröjande av allergener. Allergiläkemedel kan hjälpa och vid extrema fall näsoperation kan vara lösningen (bl.a. borttagning av polyper). Även försämrat luktsinne är ett näsproblem. Det orsakas oftast av förtjockad slemhinna, vilket förhindrar luftens väg till luktreceptorerna. Luktsinnet försämras även p.g.a. polyper, bihåleinflammation, skadad slemhinna, ålder och rökning.

Pris: 1600 - 3200

Jag vill ha privat konsultation!

Nasplastik

  • Operationens varaktighet: Oftast en till tva timmar
  • Sluten / Appen v?rd: Oftast ?ppen v?rd
  • Bed?vning:Lokal bedavning eller allman narkos.
  • ?terh?mtning: Det ar bra att ta minst en veckas ledighet fron jobbet eller skolan. Mer anstrongande aktiviteter kan aterupptas efter 2-3 veckor. Direkt solljus och st?tar mot nasan bar undvikas under ett helt ar.
  • Biverkningar: Temporar svullnad runt nasan och agonen, ont i nasan och i huvudet, bladning.
  • Arrens blekning: Den s.k. slutna nasplastiken lamnar inga synliga arr, vid s.k. appen nasplastik ar arren minimala.
  • Risker: Bladning, infektion, uppkomst av arrvavnad och motreaktion mot bedavning. aven uppkomst av sm? rada prickar pa nasan och behov av en korrigerande behandling kan farekomma.
  • Resultatets varaktighet: Bestaende.
  • Pris: 1600 - 3200
Bookmark and Share