Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Sve  |  

Brostforminskning for man

Kvinnliga bröst hos män

Problem med förstorade bröst är en ganska vanligt företeelse som kan drabba män Förstorade bröst förekommer hos ca 40-60 procent av män i olika åldrar, och vid ca tio procent av fallen kan gynekomastins symptom bestå. Män med förstorade bröst känner sig oftast tvungna att avstå från att visa sig med bar överkropp. Normala aktiviteter som t. ex simning, idrott, solbad och sex kan därmed störas då männen känner sig generade för sin kvinnliga kroppsfigur.
Gynekomasti som uppstår i vuxen ålder är oftast obotlig och kan endast korrigeras med en bröstoperation. Männens bröst kan bli förstorade pga olika orsaker, ofta även helt utan orsak. Innan bröstförminskningsoperationen bör man reda ut orsaken med hjälp av kirurgen och behandlingsläkaren. Förstorade bröst kan även bero på fetma. Tyvärr anses dock inte överviktiga män som de bästa patienterna för en bröstförminskningsoperation. Vid sådant fall rekommenderar vi styrketräning och rätt kostföring. Om inte bröststorleken minskas, kan kirurgiskt ingrepp avvägas.

Bröstförminskning på män

Gynekomastioperationen utförs vanligtvis i allmän narkos. Innan operationen markeras snittplaceringen på bröstet. Olika metoder används vid bröstförminskning, beroende på om bröstet innehåller mer fettvävnad eller mer bröstkörtelvävnad. En röntgen- eller mammografiundersökning utförs. Om bröstet innehåller mer fettvävnad, används oftast fettsugningsmetoden. Ett litet snitt läggs runt vårtgården eller i armhålan. En liten ihålig kanyl införs genom snittet som är ansluten till en specialapparat och som suger ut överskottsfett från bröstet.
Vid det andra fallet skärs överskottsvävnaden ut med hjälp av skalpell. Bröstkörtelvävnaden är kraftigare än fettvävnad och är praktiskt taget omöjlig att suga ut genom en kanyl. Oftast utförs bröstförminskningsoperationen med hjälp av både skalpell och kanyl. Vid behov avlägsnas också överskottshuden. Om även bröstvårtorna har blivit större, reduceras även de genom operationen. Bröstet behöver få nya konturer. Detta sker oftast genom fettsugning, och vid behov placeras djupare vävnader i bröstet. Det är viktigt att bröstkonturerna verkar naturliga efter bröstoperationen. Till slut sys såret med självabsorberande eller med vanliga stygn.

Tiden innan och efter operationen

Innan bröstoperationen är det viktigt att ha en grundlig konsultation med kirurgen. Problemområdet undersöks och den bästa lösningen till det aktuella problemet hittas. Röntgen- eller mammografiundersökning visar hur patientens bröst är uppbyggt. Patienten måste informera kirurgen om sin medicinska bakgrund, sjukdomar som man har eller har haft och läkemedel som används. Kirurgen ger rekommendationer för kostföring, begränsar eller förbjuder alkoholkonsumtion och rökning under en tid. Rökning bromsar återhämtningen och lämnar större och bredare ärr. Man bör planera hur man kommer hem efter operationen. Vid behov ordna hemhjälp för ett par dagar. Det är även bra att ha smärtstillande mediciner hemma. Efter bröstförminskningsoperationen måste såret hållas torrt tills alla stygn är bortplockade. Specialunderkläder måste bäras en till två veckor. Ca 8 dagar efter operationen plockas stygnen bort (om inte självabsorberande stygn har använts). Man bör skydda sig från direkt solstrålning upp till ett halvt år, eftersom solstrålningen kan göra ärret mörkare. Efter att stygnen är bortplockade rekommenderas silikonplåster. Fysisk aktivitet bör vara minimal under de två första veckorna, men därefter är det bra att börja motionera. Kirurgen rekommenderar att avstå från sex i en eller två veckor. Det slutliga resultatet kan man se efter cirka tre månader.

Kroppsvard

Gynekomasti är en förstoring av bröstkörtlar hos män som leder till onaturligt stora bröst. Fysiologisk gynekomasti under puberteten är en ganska vanlig företeelse som upphör av sig själv. Som regel orsakas bröstförstoring hos män av rubbad balans mellan manliga och kvinnliga könshormoner. Andra orsaker kan vara användande av vissa läkemedel, narkotiska ämnen eller anabola steroider, missbruk av alkohol, testikel- eller binjurecancer, levercirros, överfunktion för sköldkörtel mm. Om brösten verkar vara förstorade, kontakta först din egen läkare för att hitta orsaken till problemet.
Man kan skilja mellan sjuklig och icke-sjuklig bröstförstoring. Icke-sjuklig gynekomasti behandlas inte mediciniskt. Om gynekomasti orsakas av läkemedel bör man sluta använda dem eller byta ut dem. När man har hittat orsaken bakom bröstförstoringen, bör man vända sig till en kirurg för att stoppa processen.Om brösten fortsätter att växa är det nödvändigt att utföra en röntgenundersökning, som kan tyda på bröstcancer (dock med mycket liten risk). Undersökningen visar bröstets tillstånd och är till hjälp vid val av operationsmetod. Om bröstförstoring är orsakad av fetma, bör man börja med regelbunden träning eller diethållning. Viktförlust minskar även brösten. Därvid finns en risk att om förstoringen orsakas av bröstkörtelvävnaden och man vill minska brösten genom träning, ger det förmodligen en motsatt effekt. Bröstförminskningsoperationen säkrar bestående plattare och fastare bröst med bättre form.

Pris: 1600 ?

Jag vill ha privat konsultation!

Brostforminskning pa man och gynekomasti

  • Operationens varaktighet: 1 till 3 timmar
  • Sluten / ?ppen v?rd: Oftast sluten v?rd
  • Bedavning:Oftast allman anestesi
  • Aterhamtning: Beroende pa graden av fysisk aktivitet i arbetet kan man atervanda till arbetet redan efter ett par tre dagar. Den normala livsforingen, bl.a. motion, kan aterupptas ett par tre veckor senare. Svullnaden barjar ga ner ca efter den tredje veckan.
  • Biverkningar: Temporar svullnad, amhet, kanselbortfall
  • Arrens blekning: arren ar oftast minimala och bleknar med tiden. Direkt solljus bar undvikas i cirka ett halvt ar.
  • Risker: Precis som andra starre operationer innebar ?ven den har risker for bladning, infektion och motreaktion mot bedavning. Mera specifika risker ar: kanselbortfall eller tvartom averkanslighet i brostet/brostvartan, skadad hud, hangande hud, asymmetri, pigmentforandringar
  • Pris: 1600 ?
Bookmark and Share