Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Sve  |  

Dzimumlocekla apgraizisana

PIRMS UN PEC” FOTOGR?FIJAS UZDOD FORUMĀ JAUTĀJUMU PLASTISKĀS ĶIRURĢIJAS KONSULTANTAM
Dzimumlocekla apgraizišana Dzimumlocekla apgraizišana

Apgraizīšana glābj

Parasti apgraizīšana var būt nepieciešama fimozes jeb sašaurinātas priekšādiņas gadījumā, kas traucē dzimumlocekļa galviņas atsegšanos. Var būt palielināts iekaisumu risks. Erekcija un dzimumsakari var sagādāt sāpes. Otra izplatītākā parādība var būt parafimoze jeb nespēja atbīdīt iepriekš atvilkto priekšādiņu. Šajā gadījumā šaurā priekšādiņa aizķeras aiz dzimumlocekļa galviņas, kas rada sāpīgu dzimumlocekļa galviņas pietūkumu. Atkārtoti dzimumlocekļa un priekšādiņas iekaisumi un priekšādiņas saitītes plīsumi ir mazāk izplatīto iemesliem, kādēļ vīrieši griežas pie ķirurga. Tāpat, piemēram, ķirurga palīdzība tiek meklēta, ja ir lieka priekšādiņa, kas var traucēt dzimumsakarus (prezervatīva izmantošanu). Turklāt vīriešiem, kuri strādā vai dzīvo karstā vidē, tas ir higiēnas jautājums – zem priekšādiņas mēdz sakrāties baktērijas, ja nav iespējams pietiekami bieži nomazgāties. Apgraizīšana arī samazina smegmas daudzumu (tas ir priekšādiņas sekrēts ar īpatnēju smaržu un garšu, kurš var būt traucējošs un tiek uzskatīts par trūcīgas higiēnas pazīmi). Pirms izlemjat par labu apgraizīšanas operācijai, ir jāapzinās tās riski un priekšrocības, tāpat arī jāapsver iespējamās alternatīvas, jo priekšādiņa ir ķermeņa daļa, kura pilda zināmu funkciju.

Procedūra

Ģenitālijas tiek notīrītas ar antiseptisku līdzekli. Pilnīga noskūšana nav ieteicama, jo palielinās infekciju risks, taču var rasties nepieciešamība kaunuma matiņus apcirpt. Pretsāpju injekcijas tiek veiktas dzimumlocekļa muguriņā esošajos nervos. Pēc tam pacients tiek noguldīts uz muguras. Kad dzimumloceklis ir kļuvis nejūtīgs, priekšādiņa tiek uzmanīgi atdalīta no dzimumlocekļa stumbra. Tad priekšādiņa tiek pārvilkta pāri dzimumlocekļa galviņai, sastiprināta ar speciālām knaiblēm un ar skalpeli daļēji vai pilnībā tiek nogriezta liekā āda. Pēc priekšādiņas noņemšanas brūce tiek aizšūta. Apgraizīšanas veikšanai ir vairākas iespējas: to iespējams veikt minimāli (priekšādiņa tiek apgriezta nedaudz īsāka, lai nodrošinātu tās slīdēšanu pāri dzimumlocekļa galviņai; dzimumloceklis saskaņā ar reliģiju un no kosmētiskā viedokļa joprojām ir neapgraizīts), apgraizīt var daļēji (dzimumlocekļa galviņa miera stāvoklī ir daļēji atsegta), plaši (dzimumlocekļa galviņa ir lielākoties atklāta, taču reizēm daļēji klāta ar priekšādiņu; erekcijas stāvoklī ādiņa nav īpaši šaura un pieļauj nedaudz kustības), mēreni (visizplatītākais stils, kura gadījumā dzimumlocekļa galviņa nekad nav klāta ar priekšādiņu), īsi (uz dzimumlocekļa stumbra ir ļoti maz vai nav vispār brīvās ādas, tādēļ dzimumlocekļa galviņa ir izcelta un skaidri izdalīta). Apgraizoties komplikācijas ir sastopamas reti, var rasties hematoma jeb asinsizplūdumi, asiņošana un iekaisums, taču pieredzējuša ķirurga gadījumā no šādām komplikācijām iespējams izvairīties vai tās ir ļoti minimālas. Daži vīrieši ir pieredzējuši dzimumlocekļa jutības izmaiņas – tas var kļūt gan jūtīgāks, gan arī mazāk jūtīgs. Rezultātā ejakulācijas sasniegšana var prasīt vairāk laika. Tiem, kuriem ejakulācija līdz šim ir bijusi pārāk ātra, šīs ziņas var iepriecināt.

Pirms un pēc operācijas

Tāpat kā vairuma operāciju gadījumā, arī pirms apgraizīšanas notiek konsultācija ar ķirurgu. Tiek noskaidrots, vai operācijai ir kādas pretindikācijas. Ķirurgam ir jāatklāj sava medicīniskā vēsture, piem., alerģijas, diabēts, lietošanā esošie medikamenti. Pēc iespējas precīzāk jānoskaidro, kāds rezultāts tiek gaidīts: īss, brīvs vai plašs griezums, augsts vai zems rētu novietojums, priekšādiņas pilnīga vai daļēja noņemšana. Kaunuma matiņu noskūšana nav obligāta, taču ir ieteicams tos apgriezt īsākus, lai tie netraucētu nosiešanu pēc operācijas. Apgraizīšanas dienā īpaša uzmanība būtu jāpievērš higiēnai. Pirms operācijas nedrīkst lietot alkoholu. Pēc apgraizīšanas operētais rajons ir uztūcis un ir redzami asinsizplūdumi. Tam jāpāriet vienas vai divu nedēļu laikā. Pāris dienas pēc operācijas var rasties nepieciešamība pēc pretsāpju līdzekļiem. Ja asiņo brūce (pirmo 24h laikā), uz tās apmēram desmit minūtes ir jātur sterila saite. Pēc operācijas jānēsā brīvas drēbes un veļa, lai novērstu rajona traumēšanu! Atveseļošanās laikā, kas var prasīt apmēram trīs nedēļas, jāizvairās no fiziskas slodzes, piemēram, sporta. Līdz brūces sadzīšanai būtu jāizvairās arī no dzimumsakariem. Erekcija var radīt sāpes un, ja ir izmantoti izņemamie diegi, var atplīst šuves (diegi tiek izņemti apmēram 2 nedēļas pēc operācijas).

Dzimumlocekļa kopšana

Vienalga, vai dzimumloceklis ir apgraizīts vai nav, par to ir vienmēr jārūpējas. Īpaša uzmanība jāpievērš ikdienas higiēnai. Ja priekšādiņa ir pārāk šaura (fimoze), higiēnas ievērošana ir apgrūtināta, kas var radīt priekšādiņas iekaisumu. Nepietiekamas higiēnas gadījumā zem priekšādiņas sakrājas baktērijas. Šajā gadījumā var palīdzēt apgraizīšana, kas atvieglo higiēnas ievērošanu. Līdz trīs gadu vecumam zēniem priekšādiņu parasti nav iespējams nomazgāt, tā ir fizioloģiskā fimoze, kurai būtu jāpāriet skolas vecumā. Ar varu priekšādiņu pāri dzimumlocekļa galviņai nevajadzētu vilkt. Gadījumā, ja priekšādiņa neslīd pāri dzimumlocekļa galviņai skolas vecuma bērnam, būtu jāgriežas pie ārsta. Fimoze var būt iedzimta vai izveidoties dzīves laikā priekšādiņas iekaisuma rezultātā. Bieži vien sašaurinātas priekšādiņas gadījumā var palīdzēt priekšādiņas stiepšanas vingrinājumu veikšana, otrs variants ir griezties pie ķirurga. Apgraizīšanas operācijai ir vairākas priekšrocības: tā atvieglo higiēnas ievērošanu, var glābt no sāpīgas erekcijas, var samazināt urīnceļu infekcijas draudus, kā arī dzimumlocekļa vēža un seksuāli transmisīvo slimību risku. Turklāt priekšādiņas siltā un mitrā vide veicina vīrusu ilglaicīgu saglabāšanos. Daži vīrieši ar apgraizīšanos ir raduši atrisinājumi priekšlaicīgai spermas noplūdei. Pēc priekšādiņas noņemšanas dzimumlocekļa galviņa ir jūtīgāka, taču laika gaitā jutība samazinās, jo dzimumlocekļa galviņas virsma sabiezinās, lai aizsargātos pret berzi un kairinājumu. Tādējādi ejakulācijas sasniegšanai var būt nepieciešams vairāk laika nekā pirms priekšādiņas noņemšanas. Katrā gadījumā, pirms izlemjat par labu apgraizīšanas operācijai, būtu jāapdomā gan operācijas plusi, gan arī mīnusi.

V?los priv?to konsult?ciju

Dzimumlocekla palielina?ana

 • Oper?cijas ilgums: Apm?ram 2 stundas

 • Stacion?rais /
  ambulatorais pacients:

  Ambulatorais/ stacion?rais
 • Anest?zija:
  Visp?r?j? narkoze/ spin?l? anest?zija
 • Atvese?o?an?s: S?kt str?d?t un veikt darb?bas, kuras neprasa lielu slodzi, dr?kst 3-7 dienas p?c oper?cijas. Ar nodarb?m, kuras prasa piep?li, un sporto?anu b?tu j?pagaida vismaz 4-6 ned??as.
 • Blakus par?d?bas: ?slaic?gs piet?kums, s?pes, asinsizpl?dumi griezuma viet?.
 • R?tu izzu?ana: R?tas parasti ir nelielas un t?s apsl?pj kaunuma apmatojums. Aps?rtums paz?d apm?ram p?c 6 m?ne?iem.
 • Riski: T?pat k? katras liel?kas oper?cijas gad?jum?, ar? ??s oper?cijas risks ir asi?o?ana, infekcijas draudi, r?taudu ra?an?s un reakcija pret anest?ziju. Specifiskais risks ir erekcijas le??a izmai?as.
 • Rezult?tu notur?ba: Ilgsto?a
 • Cena: 1088 – 1305 LVL
Bookmark and Share