Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Swe  |  
Forum Topics Posts Last post
Degunu var oper?t gan est?tisku, gan ar? funkcion?lu iemeslu d??.
0 0 n/a
Papla?in?tas v?nas ir probl?ma, ar kuru var saskarties gan sievietes, gan ar? v?rie?i neatkar?gi no vecuma.
0 0 n/a
Saules starojums un stress ir tikai da?i faktori, kas veicina sejas ?das izmai?as un grumbu ra?anos.
0 0 n/a
Tauku ats?k?ana jeb liposakcija ir viena no popul?r?kaj?m est?tisk?s ?irur?ijas proced?r?m, kura tiek veikt da??da vecuma sieviet?m un ar? v?rie?iem.
0 0 n/a