Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Swe  |  
Forum Topics Posts Last post
Parasti apgraiz??ana var b?t nepiecie?ama fimozes jeb sa?aurin?tas priek??di?as gad?jum?, kas trauc? dzimumlocek?a galvi?as atseg?anos.
0 0 n/a
Par v?rie?u kr??u palielin??anos ir run?ts visai maz, lai ar? t? ir visai parasta v?rie?u slim?ba, kuru sauc par ginekomastiju.
0 0 n/a