Eng  |  Rus  |  Lat   |  Fin  |  Swe  |  
Forum Topics Posts Last post
Da?as sievietes v?las lielas kr?tis, lai justos k? pilnv?rt?gas sievietes, ta?u ir ar? lielu kr??u ?pa?nieces, kuras v?las daudz maz?kas kr?tis...
0 0 n/a
Parasti, ja sievietei tiek vaic?ts, kas vi?ai sev? nepat?k vai ko vi?a v?l?tos main?t, ja tas b?tu iesp?jams, vi?a atbild, ka kr?tis.
1 1 12 years 13 weeks ago
by Anonymous
0 0 n/a